przyjaciele serca i życia

 

"Człowiek Wielkiego Serca Roku 2014"

"Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofierowuje"

                                                                                                                                          Gustaw Flaubert

W czerwcu 2014 roku - już po raz szósty - Stowarzyszenie Nowosąecka Wspólnota przyznało nominacje do tytułu "Człowiek Wielkiego Serca", wyrażając tym samym wielką wdzięczność za codzienną, bezinteresowną i pełną poświęcenia pracę na rzecz innych osób, często tych najbardziej potrzebujących i oczekujących pomocy. Kapituła Konkursu nominowała w bieżącym roku do tytułu "Człowiek Wielkiego Serca 2014 Roku" Panią Prezes STPSiż Annę Oleksy, która swoim życiem i działalnośćią wyznaje i wypełnia maksymę "Miej serce i patrzaj w serce". Pani Anna podejmuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności osób starszych i niepełnosprawnych, mających na celu przekonanie tych osób do zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu. Działania te przekładają się z kolei na dobre samopoczucie i radość życia na emeryturze. Konkurs zakończył się uroczystą Galą w nowosądeckim Ratuszu w dniu 19 czerwca 2014r., którą uświetnił występ młodych artystek z zespołów twórczych Pałacu Młodzieży.

   

 


"Poza stereotypem - Senior Roku 2013"

"Jeśli twoja aktywność inspiruje innych,

by więcej marzyć,

więcej się uczyć, więcej działać

i stawać się kimś więcej

to jesteś Liderem"

                                           John Quincy Adams
 

W minionym miesiącu dnia 6 października - podczas uroczystej Gali w Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa w Krakowie - Pani Prezes STPSiż Anna Oleksy otrzymała zaszczytne wyróżnienie w VIII Małopolskim Plebiscycie "Poza stereotypem - Senior Roku 2013". Ta prestiżowa nagroda odebrała z rąk Wojciecha Kozaka - wicemarszałka województwa małopolskiego, jako wyraz docenienia wszelkich inicjatyw i dzieła podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności osób starszych i niepełnosprawnych. Pani Prezes została określona "wzorem Człowieka, który na przekór obowiązującym stereotypom i pomimo swojego dojrzałego wieku działa w organizacjach i radach, wspierając przy tym najbardziej potrzebujących mieszkańców Nowego Sącza". W wyjątkowy sposób na uznanie zasługuje wieloletnia działalność Pani Anny w Stowarzyszeniu "Przyjaciele Serca i życia"(blisko 20 lat) oraz prawie 10-letnia prezesura, za co szczególne podziękowania Pani Prezes otrzymała od Marty Mordarskiej - Radnej Województwa Małopolskiego.

 


Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum"

W grudniu 2013 r. Pani Prezes STPSiŻ w Nowym Sączu Anna Oleksy uzyskana tytuł Laureata w kategorii "promocja i ochrona zdrowia" podczas VIII edycji Konkursu Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum". Została ona przyznana w podziękowaniu za wieloletnim działalnością rzecz osób z problemami zdrowotnymi, inicjowanie licznych przedsięwziąć myjących na celu aktywizacja osób starszych i promocja zdrowego stylu życia oraz zaangażowanie w popularyzacja idei transplantologii i krwiodawstwa. Słowa swojego uznania pod adresem Laureatki skierować Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, składając najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałością w codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka, aby była ona dla Pani Prezes powodem do dumy i zadowolenia, a dla innych najlepszym przykładem troski o bliźniego.

 


XX lat istnienia i działalności Stowarzyszenia "Przyjaciele Serca i życia" w Nowym Sączu         

  W dniu 18.10.2013 r. w sali Ratuszowej Urzędu Miasta Nowego Sącza odbywa się uroczysta Gala z okazji XX rocznicy powstania Stowarzyszenia "Przyjaciele Serca i życia". Patronat objąć? Pan Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza. Gala skupia blisko 120 osób: od przedstawicieli władz samorządowych począwszy, poprzez byłych i obecnych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Na początku przybliżoną została historia działalności Stowarzyszenia za pomoc profesjonalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. Następnie Pani Prezes wręczyła statuetki i podziękowania dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy ludziom chorym i starszym, po czym nastąpiło składanie życzeń jubilatom oraz odczytywanie listów gratulacyjnych. W dalszej kolejności głos zabrała Pani Bożena Jawor - wiceprezydent Nowego Sącza, aby wyrazić słowa uznania, pochwały i podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia, a poprzez to w pomoc potrzebującym sądeczankom. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania jubileuszowego, podczas dyskusji i rozmów długo jeszcze wspominano osoby związane z organizowaniem Stowarzyszenia, które odeszły już do historii oraz rozpamiętywano wiele pięknych inicjatyw i działa zrealizowanych w ciągu minionych dwudziestu lat. Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia "Przyjaciele Serca i śycia"

 

 


 Nagroda lidera dziaśalności Pro Publico Bono

Podczas V Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyto się 14 grudnia 2012r. w Domu Gotyckim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu nagrodę Prezydenta Miasta dla Lidera działalności Pro Publico Bono otrzymała Pani Anna Oleksy, Prezes Stowarzyszenia "Przyjaciele Serca i życia", inicjatorka projektów o zasięgu lokalnym, aktywizujących osoby starsze. Realizowane projekty mają na celu przekonanie osób starczych,  że zdrowy tryb życia i aktywne spędzanie czasu przekładają się na dobre samopoczucie i radość życia na emeryturze. Działalność Pani Anny Oleksy nie ogranicza się tylko do spraw Stowarzyszenia. Działa ona równie na rzecz ogółu organizacji pozarządowych, zasiadając w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, gdzie często zabiera głos forsując rozwiązania formalno-prawne zapobiegające dominacji na rynku lokalnym dużych, mocno rozwiniętych organizacji pozarządowych z silnym zapleczem logistycznym, a przez to spychaniu na margines organizacji mniejszych, działających bez rozgłosu, wyłącznie pracą społeczną członków.  

 


 Ziarnko Gorczycy 2011

 22 luty 2011r.  Laureaci Ziarnka Gorczycy

 


       

Idea „Ziarnka Gorczycy” zrodziła się w 2000roku. Wówczas Pan Mieczysław Kaczwiński, poddać pomysł zrealizowania charytatywnego Balu Sportowca, w celu zebrania pieniędzy na zakup protezy ręki dla niepełnosprawnej sportsmenki, wicemistrzyni świata w biegu na 400 m, Ani Saroty. Bal organizowano z wielką obawą, w rzeczywistości okazała się całkiem inaczej – wszystko udało się tak jak planowano. Uczestnicy balu, nie lasowali pieniędzy i okazali wielkie serce. Udało się pomóc Ani, i to właśnie zmobilizowano pomysłodawców do dalszego działania, do rozwijania idei.

 


    

Z przyjemnością informujemy, się za nasze osiągniecia w roku 2011 otrzymaliśmy prestiżowa nagroda "Ziarnko Gorczycy". Cieszy nas fakt, iż nasza praca jest pozytywnie postrzegana.

Dziękujemy! gigantycznej ilości osób, sądeczan które wspierając, wsparły oraz współpracując z naszym Stowarzyszeniem. Dziękujemy! się dzięki Wam możemy skutecznie realizować to, co stało się naszą wspólną pasją! Serdecznie dziękujemy Wszystkim Sądeczanom za okazane zaufanie. Otrzymana nagroda jest dla nas dodatkowym powodem, by jeszcze bardziej wychodzić naprzeciw Państwa potrzebom.Realizujemy szereg celów określonych w Statucie: STATUT STOWARZYSZENIA

Bilans

20112011A

 2012

2013

Rachunek wyników

Rach 2011

Rach 2012

Rach 2013


Dajemy możliwość rozwijania wszechstronnej działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej poprzez:

- organizacją zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na sali gimnastycznej 3 x w tygodniu

- wyjazdy terapeutyczno- rehabilitacyjne do Białki Tatrzanskiej

- organizacją turnusu rehabilitacyjnego 1 x w roku

- organizacją 3-dniowej integracyjnej wycieczki turystyczno - krajoznawczej

- wyjazdy na pobyt nocny do Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni

Copyright © DuDaDo All Rights Reserved
Strona główna     Aktualności      Galeria      Informacje     Kontakt